Dự án nổi bật của Zinza

Chúng tôi đã phát triển thành công rất nhiều dự án cho khách hàng.

Card image

WebSocket, ExoPlayer

Ứng dụng Android TV

Card image

Nền tảng hỗ trợ nhiều ứng dụng trên cùng một mã nguồn cơ sở

Nền tảng ứng dụng chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Card image

Kubernetes, Auto scale Load Balancer, Auto scale Redis Cluster

Hệ thống dịch vụ Proxy

Card image

Kubernetes, On Premise

Hệ thống theo dõi hàng hóa

Card image

Kubernetes

Hệ thống phát trực tiếp (Live Stream)

Card image

AWS ECS, AWS Amplify

Dịch vụ tuyển dụng lập trình viên

Card image

AWS Lambda, puppeteer

Hệ thống theo dõi dữ liệu SEO

Card image

AI、Blockchain、トレンドの技術 - 2020

Package nội bộ: tool test tự động

Card image

App - 2020

Oculus VR App

Card image

App - 2019

Ứng dụng chat