Dự án nổi bật của Zinza

Chúng tôi đã phát triển thành công rất nhiều dự án cho khách hàng.

Card image

AI、Blockchain、トレンドの技術 - 2020

Package nội bộ: tool test tự động

Card image

App - 2020

Oculus VR App

Card image

App - 2019

Ứng dụng chat

Card image

R&D

Nghiên cứu phát triển (IoT, Machine learning,…)

Card image

App/Web - 2020

Hệ thống blockchain cá nhân

Card image

Web - 2021

Vẽ biểu đồ – web component

Card image

UI/UX Design - 2019

Nền tảng mua bán kỹ năng đa ngành WeHelp

Card image

UI/UX Design - 2019

Landing page trung tâm tiếng anh EDUPIA

Card image

UI/UX Design - 2020

Ứng dụng cung cấp dịch vụ nội bộ Riverpark

Card image

UI/UX Design - 2020

Ứng dụng thương mại điện tử Yaha