Dự án Web đã thực hiện

Chúng tôi cung cấp dịch vụ phát triển, thiết kế website.

Card image

Nền tảng hỗ trợ nhiều ứng dụng trên cùng một mã nguồn cơ sở

Nền tảng ứng dụng chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Card image

Kubernetes, Auto scale Load Balancer, Auto scale Redis Cluster

Hệ thống dịch vụ Proxy

Card image

AWS ECS, AWS Amplify

Dịch vụ tuyển dụng lập trình viên

Card image

AWS Lambda, puppeteer

Hệ thống theo dõi dữ liệu SEO

Card image

Web - 2017

Vận hành game trên platform game của Nhật

Card image

Web - 2019

Crowdfunding Service

Card image

Web - 2019

Phát triển Landing page

Card image

Web - 2018

Video conference