Dự án nổi bật của Zinza

Chúng tôi đã phát triển thành công rất nhiều dự án cho khách hàng.

Card image

UI/UX Design - 2020

Concept ứng dụng cảnh báo lây nhiễm Covid 19

Card image

Web - 2020

Rental-mine case study

Card image

Web - 2020

Phát triển cổng thông tin điện từ về các sự kiện gặp mặt

Card image

Web - 2019

Hệ thống quản lí giao thông

Card image

Web - 2017

Vận hành game trên platform game của Nhật

Card image

Web - 2019

Crowdfunding Service

Card image

Web - 2019

Phát triển Landing page

Card image

Web - 2018

Video conference

Card image

App/Web - 2018

Game portal App

Card image

App - 2017

Windows App