Dự án nổi bật của Zinza

Chúng tôi đã phát triển thành công rất nhiều dự án cho khách hàng.

Card image

App - 2019

Live Social

Card image

App - 2018

Phát triển game mobile

Card image

App - 2019

Phát triển game mobile