Ứng dụng chat

Ứng dụng chat có hiệu suất lớn, có thể xử lí được trăm nghìn CCU.

Thời gian phát triển:6 tuần
Đội:3 người

Công nghệ:IOS (Swift) , NodeJS , Docker, Kubernetes , AWS

Đây là một ứng dụng chat ẩn danh hỗ trợ đa ngôn ngữ , giúp các bạn xóa đi rào cản ngại ngùng khi chat và tìm hiểu người khác.

Ứng dụng hỗ trợ lên đến hàng trăm nghìn CCU.

Xem thêm các dự án liên quan