Oculus VR App

Phát triển prototype dựa trên ý tưởng của khách hàng.

Thời gian phát triển:3 tháng
Đội:2 người

Công nghệ:Unity Engine, Android, PC, Oculus SDK, Curve UI SDK, Shader for anti-aliasing, Shader for 360 degrees video render

Đây là ứng dụng xem video 2D & 3D trên kính thực tế ảo VR support nhiều nền tảng như Oculus Go , Oculus Quest , Steam

Ngoài ra ứng dụng còn support minigame để tăng độ hấp dẫn cho người dùng

Ứng dụng chắc chắn mang lại một trải nghiệm thú vị cho người dùng

Xem thêm các dự án liên quan