Windows App

Ứng dụng quản lí nhân viên của trường mẫu giáo. Dựng database bằng model-first design pattern.

Thời gian phát triển:3 tháng
Đội:2 người

Công nghệ:WPF、 C#、Linq、Sqlite、Entity framework

Đây là ứng dụng quản lý dành riêng cho các trường mẫu giáo.

Hiệu trưởng có thể quản lý giáo viên và nhân viên,giáo viên cũng có thể quản lý giáo án của mình theo từng lớp học 1 cách nhanh chóng và hiệu quả.

Ứng dụng được triển khai trong nhiều trường mẫu giáo của Nhạt, giúp nhà trường và giáo viên có thể nâng cao hiệu quả đào tạo cho học sinh

Xem thêm các dự án liên quan