Ứng dụng cung cấp dịch vụ nội bộ Riverpark

Ứng dụng được thiết kế phục vụ cho cư dân chung cư Riverpark, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ thiết yếu trong thời buổi dịch covid 19.

Thời gian phát triển:1 tháng
Đội:1 người

Công nghệ:Xd, Photoshop, Illustrator

Trong thời buổi covid 19 hoành hành có rất nhiều nền tảng ra đời nhằm đáp ứng các nhu cầu thiết yêu của cuộc sống.

Ứng dụng Riverpark cũng vậy, nhằm cung cấp các dịch vụ thiết yêu cho cư dân tòa nhà Riverhome, chúng tôi đã kết hợp với họ để thiết kế ra 1 ứng dụng giải quyết toàn bộ và triệt để những nhu cầu đó.

Ứng dụng bao gồm các tính năng chính như: yêu cầu sửa chữa, yêu cầu dịch vụ (2 chức năng cơ bản cho toàn bộ cư dân tòa nhà).

Ngoài ra còn có các dịch vụ khác được đặc biệt phát triển trong thời buổi covid, bao gồm: điện nước, vệ sinh, an ninh, giúp việc, giặt là, mua sắm, đặt phòng và giải trí.

Tất cả các chức năng đã được xây dựng và thiết kế gói gọn chỉ trong 1 tháng.

Xem thêm các dự án liên quan