Phát triển game mobile

Game RPG dành cho thị trường Việt Nam, được xử lí bằng one-stop solution.

Thời gian phát triển:4 tháng
Đội:7 người

Công nghệ:Unity, C#, Java, Smartfox, Apache kafka, Firebase

Đây là 1 game casual dành cho thị trường Việt Nam nên design màu sắc, bố cục cũng theo phong cách của Việt Nam. Đây là 1 game tương tác phối hợp giữa audition và kill boss để tăng độ hấp dẫn cho User. Game được các user đặc biệt là các user trẻ rất ưa thích.

Xem thêm các dự án liên quan