Live Social

Ứng dụng trò chuyện 3D

Thời gian phát triển:2 tháng
Đội:1 người

Công nghệ:Unity, C#, NodeJS, Firebase

Game được phát triển trên nền 2.5D dựa trên các tính năng của 1 tựa game nổi tiếng trên nền feature phone ngày xưa ở Nhật. Game giúp user có thể thu thập avatar, vào các room trò chuyện và trò chuyện với những người mình yêu thích trên nền graphice dễ thương 2.5D. Các tính năng trong game:

1. Di chuyển tự do giữa các không gian

2. Vào room của user khác

3. Group chat

Xem thêm các dự án liên quan