Game portal App

Portal game để các developer khác có thể đưa game của mình lên.

Thời gian phát triển:2 tháng
Đội:5 người

Công nghệ:Unity、C#、NodeJS、Firebase

Đây là 1 portal game, được phát triển để các nhà phát triển game có thể dễ dàng đưa game của mình lên theo chuẩn của platform. Portal game còn có những tính năng hiện đại liên quan đến ranking giữa các game, tổ chức các giải thi đấu, và bonus khuyến khích user chơi nhiều loai game. Đây là 1 dự án phức tạp ngoài việc cấu hình portal theo chuẩn platform còn phải tạo các api standard để các nhà phát triển dễ dàng đưa game lên.

Xem thêm các dự án liên quan