Vẽ biểu đồ – web component

Trang web cho phép người dùng chuyển đổi dữ liệu đầu vào thành các dạng biểu đồ trực quan như, biểu đồ đường, biểu đồ cột, biểu đồ bong bóng. Đồng thời cho phép xuất biểu đồ ra các loại file Word, PDF, PowerPoint.

Thời gian phát triển:2 tháng
Đội:1 người

Công nghệ:Figma

Đây là 1 component thuộc hệ thống AI Samurai tới từ khách hàng Nhật Bản.

Với yêu cầu đầu vào là cho phép người dùng chuyển đổi thông tin, dữ liệu thành các dạng biểu đồ trực quan, cuối cùng cho phép họ xuất các dạng biểu đồ đó về các định dạng tài liệu như: Word, PDF, PowerPoint.

Ngay khi bắt đầu chúng tôi đã gặp phải 1 vài khó khăn trong việc đồng bộ thiết kế của mình với những gì khách hàng đang có. Nguyên nhân được xác định là do hệ thống hiện tại của khách hàng chưa có bộ quy chuẩn về thiết kế bao gồm, màu sắc, font chữ, khoảng cách và các thành phần liên quan.

Tuy nhiên sau đó với nỗ lực hiểu nhau từ cả 2 phía, chúng tôi đã có cái nhìn chung và hoàn thành bộ quy chuẩn cũng như thiết kế trong khoảng thời gian ngắn 2 tháng.

Thiết kế cuối cùng đem lại sự ăn khớp về phong cách, màu sắc, khả năng tương tác…và quan trọng là sự thuận tiện và dễ dàng trong trải nghiệm của người dùng.

Biểu đồ đường
Biểu đồ cột

Xem thêm các dự án liên quan